Postbus 43, 2980 AA, Ridderkerk
Wonen in Ridderkerk

Het gemeentebestuur kan sturen op de woningen die binnen de gemeente worden gebouwd en gesloopt. In Ridderkerk wordt er gebouwd maar vooral dure woningen. Tegen onze zin is het beleid in Ridderkerk al jaren om de sociale woningvoorraad kleiner te maken. Dus door vooral de woningvoorraad van Wooncompas te laten inkrimpen zijn er minder huurwoningen met een huur tot € 763. De prijzen van koopwoningen stijgen ook fors dus sociale koopwoningen tot rond de € 200.000 zijn schaars. Gelukkig is onze motie om meer betaalbare koophuizen te bouwen wel aangenomen. Door de druk van het oplopende woningtekort is Ridderkerk recent gestopt met het verkleinen van de sociale woningvoorraad. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar ondertussen zijn er al wel zo’n 1000 sociale woningen minder. En dus zijn de kansen van Ridderkerkers op een betaalbare woning nog kleiner geworden.

In de nieuwe Ridderkerkse Woonvisie staat dat er de komende jaren minimaal 900 woningen gebouwd gaan worden, waarvan 30% sociale huurwoningen. Maar er zijn ook nog een groot aantal huurwoningen waarvan de oplopende huur door de sociale huurgrens loopt. Komen er dan wel sociale huurwoningen bij? Veel Ridderkerkers en hun kinderen zijn aangewezen op een sociale woning. Voor jongeren is een sociale huurwoning vaak een eerste eigen huis. PvdA-GroenLinks Ridderkerk wil de voorraad sociale huurwoningen weer op peil brengen door voldoende betaalbare woningen bij te bouwen, om te beginnen door bestaande plannen van Wooncompas opnieuw tegen het licht te houden. Het is ook belangrijk dat er meer Ridderkerkse sociale huurwoningen worden toegewezen aan Ridderkerkers. Er zijn nu afspraken dat Ridderkerkse woningen via Woonnet Rijnmond worden aangeboden in de gehele regio Rotterdam. Volgend jaar worden deze afspraken geëvalueerd. Een mooi moment om eens goed te kijken of dit systeem nog wel voor ons werkt. Wij denken dat het anders moet in het belang van Ridderkerkse woningzoekenden.

Jeroen Rijsdijk
PvdA-GroenLinks Ridderkerk
info@pvdagroenlinksridderkerk.nl