WAARDIGE ZORG

Zorg in de wijk gaat over vertrouwen, samenwerking, solidariteit en meer waardering voor mensen die werken in de zorg.

Onze punten:

  • Goede zorg begint met een goede relatie tussen hulpverlener en hulpvrager. Daarom streven wij naar vaste gezichten in de zorg en dienstverlening. Klanttevredenheidsonderzoeken moeten aantonen hoe het in de praktijk gaat.
  • We willen meer informatiepunten buiten het gemeentehuis waar Ridderkerkers terecht kunnen met al hun vragen. We realiseren een informatiepunt in het Centrum zodat indicaties sneller gegeven kunnen worden en zorgen voor meer uren voor de wijkteamprofessionals bij de huisartsen en de scholen.
  • Geen herindicatie bij levenslange aandoeningen, maar snellere procedures en minder papierwerk.
  • Mantelzorgers zijn onmisbaar. We steunen mantelzorgers met maatwerk. De een ontmoet graag andere mantelzorgers, de ander wil tijdelijk extra ondersteuning zoals een hulp in huis. De mantelzorgpluim wordt weer € 150 in plaats van € 75.
  • We zetten in op het bespreekbaar maken en (vroeg) herkennen van stress, somberheid, depressie en eenzaamheid.
  • We pakken de wachtlijsten aan bij de wijkteams, keukentafelgesprekken en Wmo-afdelingen door de afdelingen te versterken en de bureaucratie tegen te gaan.
  • Er komen ‘oplosteams’ om te voorkomen dat mensen bij lastige en complexe situaties geen, onvoldoende of te late hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij problemen met de Wmo-, huisvestings- of bijstandsregels. Uitgangspunt is het bijstaan van minder weerbare inwoners door vaker en ruimhartiger gebruik te maken van de wettelijke ruimte.