VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligerswerk versterkt het saamhorigheidsgevoel en biedt tal van activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en inspireren.

Onze punten:

  • De regels en verplichtingen voor verenigingen en stichtingen worden zo eenvoudig mogelijk gemaakt.
  • Zorgen dat het steunpunt Vrijwilligerswerk optimaal kan functioneren met deskundige ondersteuning, scholing en een goede vacaturebank.
  • Het stimuleren van aandacht voor vrijwilligerswerk op basis- en voortgezet onderwijs.
  • We stimuleren interactie tussen vrijwilligersorganisaties onderling en met het bedrijfsleven.
  • We starten een campagne om vrijwilligerswerk te promoten en nieuwe en bestaande inwoners krijgen informatie over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in onze gemeente.
  • We investeren in de samenleving door in elke wijk een toegankelijke plek te realiseren om elkaar te ontmoeten en met elkaar te eten.