VEILIG EN
LEEFBAAR

PvdA-GroenLinks Ridderkerk staat voor een groen, schoon, duurzaam, gezond en veilig Ridderkerk.

Onze punten:

 • We investeren in gemengde en groene wijken om de leefbaarheid te bevorderen. Dit doen we door te bouwen voor alle inkomensgroepen en leeftijden.
 • We maken veiligheids- en preventieplannen per wijk en laten inwoners en ondernemers hierover meedenken en meebeslissen. Bij de inzet en prioriteiten van wijkagenten en boa’s wordt rekening gehouden met de inbreng van inwoners en ondernemers uit de wijk.
 • We willen meer wijkagenten, aangezien de wettelijke norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners niet wordt gehaald in Ridderkerk.
 • Probleemgedrag wordt aangepakt. Niet alleen door stevige handhaving, maar ook met zorg en ondersteuning in samenwerking met politie, boa’s, scholen, welzijnswerk, buurtbemiddeling en jongerenwerk.
 • Inwoners kunnen in de eigen gemeente aangifte doen. Het politiebureau blijft in Ridderkerk.
 • We verhogen de financiële bijdrage aan de buurtpreventies en zorgen voor korte lijnen met de politie, gemeente en boa’s.
 • Preventie is belangrijk. We zorgen voor meer voorlichting over babbeltrucs, cybercrime en veilig wonen.
 • Voldoende zichtbare boa’s om ergernissen en overlast snel aan te pakken.
 • Handhaving van snelheidsovertredingen en uitlaatlawaai krijgt meer prioriteit.
 • We zorgen voor een hartveilig Ridderkerk door de dekkingsgraad van AED’s verder te verhogen en stimuleren inwoners om een reanimatiecursus te volgen.
 • Veilige zebrapaden en school-, fiets-, wandelroutes voor jong en oud. Verkeersonveilige situaties pakken we versneld aan.