WIJ ZETTEN ONS IN UW WIJK
EXTRA IN VOOR:
Bolnes
 • opknappen Sportpark Bolnes met een kunstgrasveld voor SV Bolnes en een padelbaan voor RLTC;
 • betaalbare koop- en huurwoningen op de plek van de voormalige Beverbol met een multifunctionele ruimte voor verenigingen en wijkactiviteiten;
 • behouden en versterken van het wijkwinkelcentrum;
 • meer en kwalitatief beter groen in de wijk;
 • de waterbus krijgt een halte in Bolnes;
 • de polder tussen de Ridderster en Bolnes blijft open en groen; geen brug of autoveer tussen Bolnes en Krimpen.
Centrum
 • leegstaande verdiepingen boven de winkels van de Jorishof en de Ridderhof ombouwen tot betaalbare koop- en huurwoningen;
 • behoud van een centrale bushalte dichtbij de winkels;
 • aanpakken verkeersonveilige situatie met laden en lossen op hoek Ringdijk/Sint Jorisstraat;
 • een eigen wijkcentrum met een vergaderruimteruimte voor het wijkoverleg en het wijkideeteam;
 • meer groen in en rond het winkelcentrum.
Drievliet/’t Zand
 • aanpassen nieuwe plannen Oosterpark met meer groen en het Essenlaantje blijft een fietspad;
 • aantrekkelijker maken van het Vlietplein samen met inwoners en ondernemers;
 • voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsers bij het Vlietplein;
 • versterken van de Fuik als plek voor ontspanning en ontmoeting;
 • meer groene speelplekken en kind- en seniorvriendelijke rotondes en straten, te beginnen met de Vlietlaan en de Erasmuslaan.
Oost
 • behoud van winkelstrip met supermarkt en het wijkcentrum;
 • verbeteren van de leefbaarheid in de wijk;
 • meer groene speelplekken en een Tiny Forest;
 • een nieuwe locatie voor de judovereniging en tafeltennisvereniging in de wijk;
 • aantrekkelijker maken van Plein Oost samen met inwoners en ondernemers.
Oostendam
 • de buurtbus krijgt een halte in Oostendam;
 • bevorderen van de verkeersveiligheid, te beginnen met de Tarwestraat;
 • Oostendam blijft met de auto ook bereikbaar via de Oostmolendijk;
 • terugdringen overlast van recreatie langs de Waal en Crezéepolder;
 • een groene buffer tussen Oostendam en de snelweg;
 • steun voor speeltuinvereniging OOSTENDAM.
Rijsoord
 • betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren, starters en senioren;
 • behoud van het capitulatielokaal en -monument;
 • terugdringen vrachtverkeer Rijksstraatweg;
 • veiligheid fietspaden verbeteren;
 • steun voor de schaatsbaan en Waalbosvrijwilligers;
 • geen weg door de Boomgaard en geen brug over de Waal.
Slikkerveer
 • het Cruijff Court blijft een veilige speelplek voor kinderen;
 • geen distributiecentrum aan het water;
 • betere verkeersafwikkeling en recreatiemogelijkheden rivieroevers;
 • realiseren woonzorgvormen zodat inwoners met een zorgvraag in de wijk kunnen blijven wonen; veel aandacht voor leefbaarheid, groen en veilige schoolfietsroutes op en rond het Dillenburgplein en andere nieuwbouwplannen;
 • betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren, starters en senioren op de locatie van de oude Gemini.
West
 • behoud van winkelstrip met supermarkt;
 • terugdringen vrachtverkeer Populierenlaan;
 • goede wandelpaden en veilige oversteekplaatsen, onder andere bij de Riederborgh en de winkelstrip;
 • Sportpark Reijerpark verder ontwikkelen tot een ontmoetingsplek voor clubs, scholen en wijkbewoners;
 • de verkeersafwikkeling van Nieuw Reijerwaard gaat niet ten koste van de leefbaarheid in West.