SAMEN
ONDERNEMEN

PvdA-GroenLinks Ridderkerk steunt sociaal en duurzaam ondernemen.

Onze punten:

  • De gemeente houdt actief contact met ondernemers en ondernemersorganisaties, juist ook in deze coronatijd en biedt waar mogelijk hulp.
  • We steunen onze ondernemers, waar mogelijk kopen we lokaal in of besteden we lokaal aan. De gemeente stimuleert inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen om hetzelfde te doen.
  • We zorgen dat onze ondernemers en zzp’ers goed geholpen worden door het ambtelijk apparaat en zorgen voor eenvoudige en duidelijke regels.
  • Ruim baan voor sociaal en duurzaam verantwoord ondernemen, met een zo klein mogelijke bureaucratische druk. De gemeente geeft het goede voorbeeld.
  • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen gaat ook gelden voor ondernemers en zzp’ers met een minimuminkomen.