ONDERWIJS

Onderwijs is cruciaal, alle kinderen verdienen eerlijke en gelijke kansen.

Onze punten:

  • De kansenongelijkheid is door corona toegenomen. Mentoren en schoolmaatschappelijk werk worden gevraagd om actief te signaleren en met adviezen te komen om kansenongelijkheid tegen te gaan. We werken achterstanden weg met bijvoorbeeld huiswerkklassen en de brede school.
  • Bijles is voor iedereen toegankelijk ongeacht het gezinsinkomen.
  • Kinderen en jongeren beschikken over een goede fiets, de benodigde digitale apparaten en een rustige omgeving om hun huiswerk te maken.
  • We zetten samen met scholen, jongerenwerk en de wijkagent in op een veilige omgeving in en rond de school. Er wordt actief gesproken over burgerschap, solidariteit en respect. Er komt goede voorlichting over pesten, seksualiteit, misbruik, drugs- en alcoholgebruik en sociale media.
  • Om mee te doen in de samenleving zijn vier basisvaardigheden nodig. Voldoende taalvaardig in het Nederlands, voldoende rekenvaardig, voldoende digitaal vaardig en voldoende sociaal vaardig. Wij steunen volwassenen en kinderen om deze vaardigheden te verwerven.
  • De gemeente zet zich in voor voldoende en goede stageplaatsen bij de eigen organisatie en partnerorganisaties.
  • We streven naar een MBO-vestiging voor met name zorg en logistiek om werkkansen te vergroten.
  • Elke leerling plant een boom en zo bouwen we aan een Tiny Forest in elke wijk.
  • De schoolgebouwen zijn van goede kwaliteit en energiezuinig met goede mogelijkheden voor ventilatie en een passend schoolplein dat uitnodigt tot bewegen.