MOBILITEIT

Bij PvdA-GroenLinks Ridderkerk krijgen voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang. Wijken en winkels blijven bereikbaar met de auto.

Onze punten:

  • We willen een directe lightrail HOV langs de Rotterdamseweg, beter busvervoer met minder overstappen en een vrije busbaan over de Verbindingsweg.
  • Gratis openbaar vervoer voor AOW’ers blijft en wordt uitgebreid met minima.
  • Onze lokale buurtbussen vervoeren jong en oud. We ondersteunen buurtbus 608 en 609 en breiden dit uit.
  • Korte looproutes naar de bushaltes zijn belangrijk voor een toegankelijk openbaar vervoer. In het Centrum komt een centrale halte dichtbij de winkels.
  • We pakken sluipverkeer van vrachtwagens en bedrijfsbusjes aan, onder andere op de Populierenlaan, Rijksstraatweg, Ringdijk, Burgemeester de Zeeuwstraat, Vondellaan en Leklaan.
  • We zorgen voor voldoende faciliteiten voor parkerende vrachtwagens op Nieuw Rijerwaard om overlast in de directe omgeving te voorkomen.
  • De Sint Jorisstraat en het Koningsplein worden autoluw met een goede alternatieve ontsluiting elders.
  • 30 kilometerwegen worden ook daadwerkelijk ingericht als 30 kilometerweg. Voetgangers en fietsers krijgen de ruimte in meer autoluwe gebieden.
  • Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s wordt flink uitgebreid om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het parkeren van deelscooters.
  • Geen brug of autoveer tussen Bolnes en Krimpen.