MEER WERK EN
MAATWERK

In Ridderkerk wordt de financiële tweedeling verminderd in plaats van vergroot.

Onze punten:

  • We pakken niet de mensen zonder baan aan, maar de werkloosheid. Er komt extra aandacht voor 50+ en jongeren. Goede begeleiding en maatwerk worden de norm.
  • We zetten in op startkwalificatie bij jongeren en actief werkzoekenden. Daarmee kom je verder en ben je minder kwetsbaar.
  • We helpen mensen om de basis op orde te brengen, zodat zij ook aan het (vrijwilligers)werk kunnen blijven. Meer aandacht voor belemmerende problematiek, zoals laaggeletterdheid, fysieke en geestelijke gezondheid, schulden en een vast contactpersoon.
  • We realiseren basisbanen voor Ridderkerkers die moeilijk aan de slag komen. Bijvoorbeeld conciërges in het onderwijs, energiecoaches, toezichthouders in de openbare ruimte of ondersteuners van (sport)verenigingen. Zo komen er meer Ridderkerkers aan het werk én krijgen we betere voorzieningen in de gemeente.
  • We versterken de samenwerking met werkgevers, UWV en de vakbonden om Ridderkerkers naar kansrijke banen te begeleiden. We hebben daarbij extra aandacht voor groepen die moeilijker aan het werk komen zoals mensen met een arbeidsbeperking.
  • Zolang het Rijk het minimumloon nog niet verhoogd heeft naar € 14 per uur, geeft de gemeente het goede voorbeeld door haar eigen medewerkers dit wel te betalen en minder gebruik te maken van flexcontracten. Dit vragen wij bovendien van bedrijven die voor de gemeente willen werken.
  • We vragen een tegenprestatie alleen als deze nuttig is voor re-integratie. De gemeentelijke arbeidsbemiddeling richt zich op vaste banen in plaats van flexwerk en draaideurconstructies zoals flextentie.