KINDEREN EN
JEUGD

Samen investeren we in jeugdhulp en creëren we meer kansen voor onze toekomstige generatie.

Onze punten:

  • We willen meer sport- en speelplekken in de buurt en we stimuleren nieuwe manieren van spelen, zoals natuurspeelplaatsen en bouwspeelplaatsen. Deze zijn ook toegankelijk voor kinderen met een beperking.
  • Voor jongeren plaatsen we sport- en krachttoestellen in de openbare ruimte. Bovendien organiseren we meer activiteiten zoals optredens en cross- en mud races.
  • In waterrijk Ridderkerk gaat geen kind van school zonder zwemdiploma.
  • Een kind of jongere die hulp nodig heeft, moet dat snel kunnen krijgen. We zetten in op een vast en duidelijk aanspreekpunt dat samen met het gezin de regie over de hulp voert. We willen geen wachtlijsten in de jeugdzorg.
  • De wijkteams staan op de bres voor jongeren met wie het fysiek of mentaal minder goed gaat en bieden hulp en steun aan alle organisaties en verenigingen die daarmee te maken hebben.
  • De Loods en De Gooth krijgen een goede accommodatie met ruime openingstijden.
  • We maken beleid voor jongeren met hulp van jongeren en betrekken hen bij beleid en zaken die hen aangaan. We ontwikkelen met jongeren een Jongeren Informatie Punt (JIP) waar tieners en jongeren terecht kunnen met al hun vragen.
  • De kinderburgemeester is een mooi voorbeeld van jeugdparticipatie en steunen wij van harte.