INSPRAAK EN
PARTICIPATIE

Om wederzijds vertrouwen te vergroten, is direct contact tussen de gemeente en inwoners essentieel.

Onze punten:

  • Voor meer kennis over wat er leeft speelt in de wijk, trekken raadsleden, wethouders en ambtenaren regelmatig de wijken in: goed beleid maak je samen met inwoners en ondernemers, niet vanachter een bureau.
  • We scholen ambtenaren in het vroegtijdig betrekken van onze inwoners en ondernemers.
  • Er komt een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman die helpt bij het oplossen van klachten.
  • We houden plannen waarvoor onvoldoende draagvlak is opnieuw tegen het licht om te kijken of we aan de bezwaren van inwoners en ondernemers tegemoet kunnen komen, zoals het Oosterpark, woonvisie en rivieroevers.
  • Bewonersinitiatieven en ondernemersinitiatieven krijgen een vaste contactpersoon bij de gemeente zodat ze niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.
  • Georganiseerde groepen inwoners en ondernemers krijgen het recht om taken van de gemeente over te nemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.
  • We nemen de adviezen en idee├źn serieus van het Maatschappelijk Burgerplatform, het Minimaplatform, het Ondernemersplatform, de Jongerenraad, het beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid, de Toegankelijkheidscommissie, de wijkoverleggen en andere adviesorganen.
  • De gemeente zorgt ervoor dat alle belanghebbende inwoners, ook de minder op de voorgrond tredende, nadrukkelijk worden betrokken en gehoord bij ruimtelijke ontwikkelingen.