INCLUSIEF

PvdA-GroenLinks Ridderkerk is trots op de diversiteit die Ridderkerk kent. We staan voor de acceptatie van alle mensen ongeacht hun achtergrond, geaardheid, oorsprong en levensovertuiging.

Onze punten:

  • Ridderkerk heeft het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap ondertekend. Wij gaan er actief mee aan de slag, om te beginnen door het opstellen van een inclusie-agenda met jaarlijkse doelen.
  • Bij het opstellen van nieuw beleid worden ervaringsdeskundigen betrokken en wordt er een inclusiviteitstoets uitgevoerd.
  • Mobiliteit is belangrijk om deel te nemen aan de samenleving. Het aanmelden van een Wmo-rit blijft een uur van tevoren mogelijk. Voor uitzonderlijke gevallen wordt het pgb-vervoer heringevoerd.
  • Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, krijgen in Ridderkerk goede begeleiding zodat ze snel mee kunnen doen in de samenleving.
  • Informatie vanuit de gemeente is leesbaar en begrijpelijk voor alle Ridderkerkers. Dus ook voor mensen met een beperking. Ambtenaren bejegenen alle inwoners met kennis en respect.
  • Haltes voor het openbaar vervoer worden rolstoelvriendelijk. Er wordt onderzocht of de buurtbussen ook mensen in een rolstoel kunnen meenemen.
  • Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Voor LHBTI+ inwoners werken we aan een veilig klimaat en meer mogelijkheden tot gesprek.