HULP BIJ
ARMOEDE

We accepteren geen armoede in Ridderkerk. Gelijke kansen en recht op een fatsoenlijk en stabiel inkomen voor iedereen.

Onze punten:

  • Verborgen armoede, energiearmoede en kinderarmoede gaan we tegen door de grens in het lokale minimabeleid waar mogelijk te verruimen van 110% naar 130% van het sociaal minimum en voor kindregelingen tot 150%.
  • De regels voor bijzondere bijstand worden versoepeld. Schrijnende situaties zoals bij acute kiespijn worden door maatwerk opgelost.
  • Mensen met een bijstandsuitkering kunnen een bepaalde periode tot € 200 per maand bijverdienen zonder meteen op hun uitkering gekort te worden. Kleine giften mogen tot € 1200 per jaar gehouden worden.
  • We investeren in een proactieve aanpak van schulden, zoals vroegsignalering en empathische incasso. We bieden meer saneringskredieten aan waardoor inwoners aan de gemeente kunnen terugbetalen in plaats van aan losse schuldeisers. Dit ter voorkoming van snel oplopende incassokosten en deurwaarderskosten.
  • We zetten in op het voorkomen van problematische schulden bij groepen die niet goed rond kunnen komen, zoals zelfstandig wonende jongeren tot 21 jaar, bijstandsgezinnen met kinderen op de middelbare school, inwoners met een laag inkomen en met hoge zorgkosten en (flex)werkenden met een laag inkomen.
  • De kostendelersnorm mag in deze tijd van woningnood geen straf voor samenwonen zijn. Er wordt zoveel mogelijk maatwerk toegepast.
  • De beschikbaarheid van internet is tegenwoordig een basisvoorziening. We zetten in op gratis wifi in wijkcentra, bibliotheken en winkelcentra.
  • Wij steunen de medewerkers van de gemeente en de maatschappelijke instellingen, zoals Facet, Vluchtelingenwerk, de bibliotheek, Present, Kledingbank, kerken en moskeeën, bij het uitvoeren van hun soms moeilijke taak bij inwoners met problemen.