GROEN EN
BIODIVERSITEIT

We zetten in op groen en water om en in de wijken; groen blijft ondanks de woningbouwopgave groen.

Onze punten:

  • We maken betere afspraken met (onder)aannemers over werkzaamheden zoals maaien en snoeien.
  • Bermen worden zoveel mogelijk verrijkt met inheems bloemenzaad of planten die goed zijn voor bijen, andere insecten en vogels.
  • Bomen worden alleen gekapt als het echt niet anders kan en voor elke gekapte boom komen er twee bomen terug. Daarbij komt er voor grote bomen een kapvergunning.
  • We geven inwoners die dat willen de ruimte om het groen in de eigen straat in te richten en/of te onderhouden.
  • Straatstenen en tegels worden waar mogelijk ingeruild voor water of groen en we stimuleren inwoners hetzelfde te doen. Daarom delen we bomen en struiken gratis uit.
  • We passen de nieuwe plannen voor het Oosterpark aan met meer groen en het Essenlaantje blijft een fietspad.
  • Bedrijventerreinen worden in samenwerking met bedrijven natuurvriendelijker ingericht.