FINANCIËLE
STABILITEIT

Investeringen moeten bijdragen aan een duurzame gemeente voor iedereen en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Onze punten:

  • De lokale lasten die de gemeente zelf in de hand heeft, stijgen jaarlijks niet meer dan de inflatiecorrectie.
  • Al het zorggeld gaat naar zorg, al het armoedegeld gaat naar mensen in armoede. Dit geld moet uiteindelijk niet naar de algemene pot, maar daarmee moeten we daadwerkelijk hulp bieden.
  • We reserveren jaarlijks twee procent van het begrotingsoverschot om burgerinitiatieven en evenementen te stimuleren.
  • Er komt een duurzaamheidsfonds om woningen versneld energiezuinig te maken.
  • Er wordt proactief gebruik gemaakt van subsidies van het Rijk en Europa voor gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit, energietransitie en inkomenssteun voor mensen met een laag inkomen.
  • We gebruiken de opbrengsten van de OZB van Nieuw Reijerwaard om de overlast van het bedrijventerrein voor inwoners en ondernemers te verminderen.