BETAALBAAR EN
DUURZAAM WONEN

Een dak boven je hoofd is een grondrecht, maar goed en betaalbaar wonen is voor steeds minder mensen vanzelfsprekend. PvdA-GroenLinks Ridderkerk gaat voor minimaal 1.000 extra woningen voor het jaar 2026.

Onze punten:

 • Nieuwbouw en huurwoningen worden zoveel mogelijk eerst aangeboden aan Ridderkerkers. We bouwen voor onze inwoners, niet voor de projectontwikkelaars en huisjesmelkers.
 • We bouwen extra betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen om de sociale woningvoorraad op peil te brengen, zoals op de locatie van de voormalige Bevervol, de oude Gemini en Trelleborg.
 • Om de acute woningnood snel te verminderen, zoeken we locaties voor tijdelijke woningen en Tiny houses. Daarbij bouwen we leegstaande kantoren, kerken en winkels om tot woningen, zoals leegstaande verdiepingen boven de winkels van de Ridderhof en de Jorishof.
 • We bouwen betaalbare en duurzame woningen voor senioren dichtbij winkels en zorgvoorzieningen zodat mensen comfortabel oud kunnen worden in hun eigen huis, bijvoorbeeld door Knarrenhof-initiatieven uit te breiden naar andere wijken.
 • We spreken met Wooncompas af dat wanneer senioren willen doorstromen van een grote naar een kleinere huurwoning de huur gelijk blijft.
 • We zetten instrumenten als koopstart, koopgarant, erfpacht en de starterslening in voor het bouwen van betaalbare en duurzame woningen voor jongeren en starters.
 • Er komt een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding voor koopwoningen.
 • Gemeenten worden verantwoordelijk voor goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. Bedrijven mogen alleen nieuwe arbeidsmigranten aanstellen als er fatsoenlijke huisvesting voor hen beschikbaar is.
 • We bouwen alleen op plekken die nu ook bebouwd zijn om groene, open ruimtes en biodiversiteit intact te houden. We bouwen hoger waar het past in de omgeving.
 • We spreken met projectontwikkelaars af dat bij nieuwbouw en renovatie geen optie tot een openhaard wordt meegenomen en stimuleren dat eigenaren van (oudere) houtkachels een fijnstoffilter aanschaffen.
 • Woningen worden alleen gesloopt wanneer renovatie niet mogelijk is. Er wordt zo veel mogelijk circulair gebouwd.
 • We gaan energiearmoede tegen. We zetten een groot isoleer-offensief in waarbij het eerst en het meest ge├»nvesteerd wordt in wijken waar dit het hardste nodig is.