AFVAL

We gaan de strijd aan met zwerfafval en streven naar een circulaire economie. Het wordt makkelijker voor inwoners om hun afval kwijt te kunnen tegen lagere kosten.

Onze punten:

  • Het ophalen van grofvuil op afspraak wordt gratis. Nu kost dat € 20 per keer.
  • Zwerfafval en bijplaatsingen worden sneller opgeruimd. Na een melding nog dezelfde dag.
  • De gemeente zorgt voor voldoende en meer afvalbakken in heel Ridderkerk met afvalscheiding bij winkelcentra, scholen en andere ontmoetingsplaatsen.
  • Gratis reinigen van de GFT-afvalbakken in de zomermaanden.
  • Veel minder tot geen schadelijk bouwafval in de grond en natuur na een bouwproject. Mantelzorgers ontvangen een extra afvalpas voor ondergrondse containers.
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor inpandige afvalinzameling bij met name seniorenflats.
  • Zzp’ers, (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn goedkoper uit doordat zij gebruik kunnen maken van de gemeentelijke afvalverwerker.