Speerpunten

Meer betaalbare woningen voor Ridderkerkers

Ridderkerkers krijgen voorrang bij nieuwbouw- en huurwoningen. We bouwen voor onze inwoners, van jongeren tot ouderen, en niet voor projectontwikkelaars en huisjesmelkers.

Ridderkerk groener en duurzamer

Er komt een duurzaamheidfonds en we gaan energiearmoede tegen met een isoleeroffensief. Zonnepanelen en groene daken worden de standaard. Elke leerling plant een boom en groene gebieden blijven groen.

Meer invloed voor inwoners en lokale ondernemers

Goed beleid maak je samen en niet achter een bureau. We gaan de wijken in. Adviezen van de burgerplatforms en de wijkoverleggen nemen we serieus.

Investeren in waardige en betrokken zorg

Goede zorg met vaste gezichten en een fatsoenlijk uurloon. We pakken de bureaucratie aan, stellen ‘oplosteams’ in bij problemen en gaan wachtlijsten tegen.

Ridderkerkers hebben voldoende en stabiel inkomen

Basisbanen en een ruimer minimabeleid om verborgen armoede en kinderarmoede tegen te gaan. We helpen inwoners en ondernemers om sneller schuldenvrij te zijn.

Opgeruimde straten en veilige wijken

Grofvuil ophalen wordt weer gratis. Bijplaatsingen en zwerfafval worden binnen 24 uur na melding weggehaald. Elke wijk een eigen wijkagent en het politiebureau blijft in Ridderkerk.

Gratis openbaar vervoer voor AOW'ers en minima

Beter openbaar vervoer met een directe lijn naar Rotterdam Centraal en Dordrecht, buggy- en rollatorvriendelijke bushaltes en een vrije busbaan over de Verbindingsweg.

Onderwijs met gelijke kansen voor ieder kind

Ieder kind heeft toegang tot bijles en voldoende uitdaging en ondersteuning. Scholen zijn veilig en duurzaam met goede ventilatie. We werken leerachterstanden weg en bieden stageplekken aan.

We steunen onze lokale ondernemers

We kopen lokaal in wat lokaal kan. Aantrekkelijke, bereikbare winkelcentra en behoud buurtsupermarkten. Kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor ondernemers met tegenslag.

Diervriendelijk Ridderkerk

Er komen meer hondenuitlaatstroken, meer bijenlinten en bermen worden opgefleurd met inheemse bloemen. We maaien diervriendelijk en steunen de dierenopvang.