Postbus 43, 2980 AA, Ridderkerk
Raadsbijdrage: debat coalitieakkoord

Dank u wel voorzitter.

PvdA-GroenLinks Ridderkerk kijkt terug op een geslaagde verkiezingscampagne met een goede verkiezingsuitslag. We zijn blij met de vier zetels bij ons debuut, waarmee we in één keer de derde partij zijn geworden in Ridderkerk. Al blijft het jammer dat we zo’n 250 stemmen tekort kwamen voor een vijfde zetel, maar dat is ons doel voor de volgende keer. Minimaal 😀

We feliciteren Partij18 Plus, SGP en ChristenUnie met hun zetelwinst. Die felicitaties komen ook toe aan de twee partijen die niet in zetels maar wel in stemmen zijn gegroeid: Leefbaar Ridderkerk en Burger op 1, dat op een haar na een tweede zetel misliep.

Net als vier jaar geleden was er ook dit keer sprake van een zeer gesloten formatieproces in Ridderkerk. De afgelopen weken hebben laten zien dat steeds meer gemeenteraden er bewust voor kiezen om het formatieproces (veel) transparanter te maken. En niet meer uitsluitend achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Als het aan PvdA-GroenLinks Ridderkerk ligt, gaan we dit voortaan ook zo doen in Ridderkerk. Met een duidingsdebat na de verkiezingen en het in het openbaar bespreken van het verslag van de formateur. Ook in Ridderkerk is een nieuwe bestuurscultuur nodig. Want laten we wel zijn: doet een college met deze vier partijen nu recht aan de verkiezingsuitslag?

Dan inhoudelijk over het coalitieakkoord zelf.

We zijn blij dat een aantal van de door ons aangeleverde punten zijn opgenomen in het coalitieakkoord: het vaker met voorrang toewijzen van woningen aan Ridderkerkers, behoud van groene en open plekken (denk aan de polder tussen Ridderster en Bolnes), het toegankelijker maken van de wijkteams en behoud van het gratis openbaar vervoer voor AOW’ers. Al vinden we het een gemiste kans dat dit niet is uitgebreid met gratis openbaar vervoer voor minima.

Ook staan er andere punten uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord, zoals een duurzaamheidsfonds, het verhogen van de mantelzorgpluim en het mogelijk (weer) gratis ophalen van grofvuil. Complimenten daarvoor.

Maar… PvdA-GroenLinks Ridderkerk is ook kritisch. En op bepaalde ronduit teleurgesteld. De titel van het coalitieakkoord is Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk. Een titel die klinkt als een klok, maar hoe toekomstbestendig is dit coalitieakkoord nu echt?

Het is bij deze coalitie veiligheid op 1, 2 en 3. Je hoeft het nieuws niet heel goed te volgen om te weten dat het nieuwe gemeentebestuur ook voor heel andere uitdagingen staat: de toenemende kansenongelijkheid (in het onderwijs), klimaatverandering, schuldenproblematiek en de impact van corona, inflatie en de oorlog op de inkomenspositie van onze inwoners en ondernemers. Mogelijkheden om te sporten zijn mooi, maar het begint voor veel inwoners met een dak boven je hoofd, voldoende inkomen, gezondheid en betekenisvolle relaties. Juist over deze uitdagingen wordt weinig tot niets gezegd in het coalitieakkoord.

Het is wat dat betreft zorgelijk dat de sociale en duurzame onderwerpen voornamelijk in het laatste deel van het coalitieakkoord staan, dat een hoofdstuk over zorg ontbreekt en dat het hoofdstuk over het sociaal domein begint met de omvang van het bestand van uitkeringsgerechtigden in Ridderkerk.

De grootste uitdaging die er ligt, is het terugwinnen van het vertrouwen van onze inwoners en ondernemers in de lokale politiek. Want niemand in deze zaal kan tevreden zijn met een opkomstpercentage van onder de 50%. Het laagste opkomstpercentage in onze gemeente in ruim 70 (!) jaar.

Ik ga afronden. In het coalitieakkoord staan goede punten. Maar het gevoel dat bij ons overheerst is toch dat het coalitieakkoord een abstract document is geworden, geschreven vanuit het perspectief van de bestuurder in plaats van dat van de inwoner. Met als grote vraag: bepaalt straks de boekhouder of een warmhartige visie het beleid? PvdA-GroenLinks Ridderkerk wil een sociaal, duurzaam en inclusief Ridderkerk, waarin iedereen welkom is en volwaardig mee kan doen, ongeacht leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, inkomen, talenten en seksuele voorkeur. Wij bouwen aan vertrouwen.

Dank u wel.