Jilles Soffree

Wat is er werkelijk belangrijk in de gemeentepolitiek?

Dat is in de eerste plaats een goed functionerende ambtelijke organisatie met voldoende kennis en ervaring en met een cultuur waarbij fouten niet onder het kleed geveegd worden, maar worden erkent en rechtgezet. Fouten maken is menselijk; PvdA-GroenLinks wil een menselijke ambtelijke organisatie.

In de tweede plaats is dat aandacht voor mensen; bewoner, mantelzorger, ondernemer, vrijwilliger, jongere of oudere; iedereen wil gehoord en serieus genomen worden. Bovendien levert dat betere plannen op, want bewoners zijn ervaringsdeskundige over hun eigen woongebied en er is veel kennis en deskundigheid op allerlei gebied die je als gemeente zou moeten willen benutten in plaats van negeren. Denk niet alleen aan de deskundigheid van de individuele inwoner, maar ook aan werkgroep Lucht en Geluid, 3VO-Biotoop, Natuurvereniging Eiland IJsselmonde, de Maatschappelijk Burgerplatforms, Wijk Overleggen, enz. Betrek hen niet als de plannen al vast liggen, maar vanaf het begin en neem hun punten serieus in overweging.

Sta op voor Ridderkerk, maar dan echt: PvdA-GroenLinks Ridderkerk is altijd aanspreekbaar en buitengewoon actief. Geef ons uw stem om bovenstaande zaken beter te regelen, want dat is hard nodig! Mijn naam is Jilles en ik sta ├ęcht op voor Ridderkerk.