Attie Ouwens

Mijn naam is Attie Ouwens. In de PvdA-GroenLinks zie ik het meeste terug in wat mij bezighoudt voor een saamhorige burgersamenleving in deze gemeente. Goede lichamelijke en financiƫle zorg voor elke burger die dat nodig heeft in maatwerkvorm, ongeacht zijn of haar leeftijd. Natuur en milieu vormen daarbij een basis voor veilig wonen, leven, met respect voor duurzaamheid.

Vanaf 2004 heb ik als lid in diverse wijk overleggen de GRR vertegenwoordigd, als voorzitter van het Wijkoverleg en Buurtpreventie Drievliet mij ingezet voor de toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking in de wijken. 15 jaar lang heb ik gewerkt als coƶrdinator van de GRR, die mensen met een beperking ondersteunde en adviseerde. Deze stichting is er niet meer en zie ik nu een taak om de PvdA-GroenLinks deskundig te ondersteunen om daadwerkelijk vorm te gaan geven aan agenda 22 van de VN die de regels hiervoor heeft vastgesteld. Nederland deze heeft geratificeerd, maar krijgen nauwelijks vorm in steden dorpen. 18 jaar ervaring zullen mij daar zeker bij helpen.