Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne. Ridderkerk is een fijne gemeente om in te wonen. Het is groen en redelijk ruim en veilig. Mijn vier kinderen zijn opgegroeid tot energieke tieners en jongvolwassenen. De scholen, vrienden en verenigingen waren dichtbij. Door hen en mijn netwerk hoor ik veel over zorg en welzijn voor jongeren in Ridderkerk. Daar valt veel te verbeteren. De wachtlijsten voor zorg zijn te lang. Het regelen van de zorg en het onderwijs vraagt tot wanhoop van de ouders veel energie. Ook in de ouderenzorg zijn de wachttijden lang. Als mantelzorger ervaar ik dat ook. Een spoedaanvraag voor huishoudelijk hulp duurt in theorie twee weken maar in de praktijk heel veel langer. Ridderkerk verdient een college dat zorgt voor adequate en waardige zorg. Dat wachtlijsten wegwerkt. En niet zonder overleg met de doelgroep de aanmeldtijd voor WMO-vervoer verruimt van 1 naar 24 uur. Wij zijn blij dat we dat hebben kunnen stoppen.

Corona zorgde voor instabiel inkomen en extra uitgaven bij veel mensen. Op ons verzoek is een plan opgesteld om actiever schulden te voorkomen. Als vrijwilliger help ik mensen met minder inkomen. Om armoede en schulden te voorkomen is het belangrijk dat er een stabiel en voldoende gezinsinkomen is. De inflatie en gestegen kosten maakt het nog moeilijker om te sparen. De gemeente zou deze inwoners goed moeten steunen vanuit vertrouwen en niet opjagen. Er zijn bittere lessen te leren uit de toeslagenaffaire.

Daarom zet ik mij in voor goede zorg, fatsoenlijk inkomen en betaalbare woningen. Minima, ouderen en jongeren zijn geen kostenposten maar waardevolle en positieve krachten voor een sterk en Sociaal Ridderkerk.