Postbus 43, 2980 AA, Ridderkerk

In 2021 dienden we samen met een aantal andere partijen de motie ’toestaan kleine giften in de bijstand’ in.      
Het college van B&W voert met ingang van 2023 nu een aantal belangrijke wijzigingen door in de beleidsregels. Ridderkerkers die financiële steun krijgen van de gemeente mogen voortaan kleine giften krijgen zonder dat ze worden gekort op hun uitkering.

 Raadsinformatiebrief GV (ridderkerk.nl)

 https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Moties/motie-140-2021-PvdA-Toestaan-kleine-giften-in-de-bijstand-aangenomen.pdf

Leave a comment