Postbus 43, 2980 AA, Ridderkerk
Brief voor de onderhandelende partijen

PvdA-GroenLinks Ridderkerk is blij met de vier zetels waarmee wij de derde partij in onze gemeente zijn geworden.  Het nieuwe college komt voor heel wat uitdagingen te staan. Er is een toename van de kansenongelijkheid in de samenleving, van inkomensproblemen en woonnood. Het college zou aan de slag moeten met een gedegen isoleeroffensief inclusief duurzaamheidslening.

Ridderkerkers zouden meer kans of voorrang moeten hebben op een woning. Voor mensen met een inkomen tot ongeveer €45.000 zijn veel meer sociale woningen nodig. In het algemeen zijn er voor jong en oud meer betaalbare duurzame woningen nodig. Behoud open groen door vooral te bouwen op bestaande locaties. Door grof vuil weer gratis op te laten halen ziet de straat er beter uit.  Bij een inclusieve samenleving hoort goed vervoer. Het openbaar vervoer is onvoldoende en ook daarom vaak niet geschikt voor mensen met een beperking, zelfs niet met begeleiding. Behoud de aanmeldtermijn van een uur voor Wmo ritten. Wij vinden dat het voor jonge kinderen veel te lang is om anderhalf uur heen en anderhalf uur terug te mogen reizen in het leerlingvervoer. De jeugdhulp wordt aanbesteed maar krijgt de raad nog gelegenheid om zich uit te spreken? Kortere wachtlijsten betekenen immers een lager veiligheidsrisico voor deze kinderen.

Het wijkteam en de schuldhulpverlening moeten worden versterkt nu zoveel mensen in de problemen komen en daarom is er ook meer maatschappelijk werk nodig. Beter samenwerken met huisartsen en onderwijs, vaker bijzondere bijstand en inzetten van saneringskredieten geeft inwoners en ondernemers sneller het benodigde perspectief. Stop met het bezuinigen bij de (her)indicatie huishoudelijke hulp waardoor huishoudens in de problemen komen. Handhaving is niet het begin maar een laatste stap in een proces van preventie en educatie. Ieder kind zou over een goede computer, fiets en bijles moeten kunnen beschikken.

De gemeente is verantwoordelijk voor zijn kwetsbare inwoners. Het is landelijk een politieke keuze dat vooral de rijkste inkomens profiteren van de energietoeslag. Profiteren straks hier ook vooral de huishoudens met meer geld van het beleid? Bepaalt de boekhouder of een warmhartige visie het budget? Wij willen voor de inwoners een groen, sociaal en menselijk Ridderkerk.