Bouwen aan
Vertrouwen
Verkiezingsprogramma 2022/2026
DOWNLOAD ons programma als PDF
laatste nieuws
27 jan: energietoeslag 2023

Veel huishoudens komen in de knel en kijken op tegen de komende energierekeningen. Het Rijk komt huishoudens met een inkomen…

25 jan: Is distributiecentrum Panattoni toch nog te stoppen? Wij stelden vragen.

GroenLinks Ridderkerk en de PvdA Ridderkerk hebben in de vorige raadsperiode een motie ingediend, waarin het college gevraagd werd alles…

23 jan: Energiecompensatie voor MKB’ers

Naar aanleiding van onze aangenomen motie heeft het college een regeling uitgewerkt waarbij verlichting wordt geboden aan de Ridderkerkse MKB-ondernemers….

23 jan: kleine giften in de bijstand toegestaan

In 2021 dienden we samen met een aantal andere partijen de motie ’toestaan kleine giften in de bijstand’ in.   …

23 mei: Raadsbijdrage: debat coalitieakkoord

PvdA-GroenLinks Ridderkerk kijkt terug op een geslaagde verkiezingscampagne met een goede verkiezingsuitslag. We zijn blij met de vier zetels bij ons debuut, waarmee we in één keer de derde partij zijn geworden in Ridderkerk.

13 apr: Brief voor de onderhandelende partijen

PvdA-GroenLinks Ridderkerk is blij met de vier zetels waarmee wij de derde partij in onze gemeente zijn geworden.

11 mrt: Lokale Complimenten driedaagse

De afgelopen twee jaar is van iedereen een enorme aanpassing gevraagd. Thuis, op school, op het (vrijwilligers) werk.

01 mrt: Verkiezingsdebat bij RTV Rijnmond en RTV-Ridderkerk

RTV Rijnmond en RTV-Ridderkerk organiseren op 2 maart een verkiezingsdebat in de raadszaal in het gemeentehuis.

26 feb: Campagne in volle gang

Flyeren in Slikkerveer en Drievliet.

20 feb: Prettig gesprek bij RTV-Ridderkerk

Luister hier de uitzending terug.

19 feb: Interessante gesprekken in Oost

Interessante gesprekken over de buurt, woning toewijzing, energierekening en afval.

18 feb: Wonen in Ridderkerk

We blijven ons sterk maken voor onze sociale woningvoorraad.

17 feb: PvdA-GroenLinks Ridderkerk in ’Politiek Café in Verkiezingstijd’

Op zaterdag 19 februari 2022 wordt de zesde aflevering uitgezonden van het wekelijkse Politiek Café in Verkiezingstijd bij Radio Ridderkerk.

05 feb: Weer op pad in Bolnes om vuil te prikken.

Weer op pad in Bolnes om vuil te prikken. Altijd gezellig en goed voor de buurt!

31 jan: Politiek komt in beweging!

De verkiezingen komen eraan en dit betekent ‘strijd’ tussen de verschillende partijen.

24 jan: The making off…

The making off… De Coronaproof campagne foto

08 nov: PvdA-GroenLinks kiest voor twee lijsttrekkers

Jeroen Rijsdijk en Björn Ros gaan samen de lijst van PvdA-GroenLinks aanvoeren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

03 nov: PvdA en GroenLinks komen met één verkiezingslijst

De PvdA en GroenLinks gaan met één lijst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Ridderkerk.

Onze speerpunten

Ridderkerkers krijgen voorrang bij nieuwbouw- en huurwoningen. We bouwen voor onze inwoners, van jongeren tot ouderen, en niet voor projectontwikkelaars en huisjesmelkers.

Goed beleid maak je samen en niet achter een bureau. We gaan de wijken in. Adviezen van de burgerplatforms en de wijkoverleggen nemen we serieus.

Basisbanen en een ruimer minimabeleid om verborgen armoede en kinderarmoede tegen te gaan. We helpen inwoners en ondernemers om sneller schuldenvrij te zijn.

Beter openbaar vervoer met een directe lijn naar Rotterdam Centraal en Dordrecht, buggy- en rollatorvriendelijke bushaltes en een vrije busbaan over de Verbindingsweg.

We kopen lokaal in wat lokaal kan. Aantrekkelijke, bereikbare winkelcentra en behoud buurtsupermarkten. Kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor ondernemers met tegenslag.

Er komt een duurzaamheidfonds en we gaan energiearmoede tegen met een isoleeroffensief. Zonnepanelen en groene daken worden de standaard. Elke leerling plant een boom en groene gebieden blijven groen.

Goede zorg met vaste gezichten en een fatsoenlijk uurloon. We pakken de bureaucratie aan, stellen ‘oplosteams’ in bij problemen en gaan wachtlijsten tegen.

Grofvuil ophalen wordt weer gratis. Bijplaatsingen en zwerfafval worden binnen 24 uur na melding weggehaald. Elke wijk een eigen wijkagent en het politiebureau blijft in Ridderkerk.

Ieder kind heeft toegang tot bijles en voldoende uitdaging en ondersteuning. Scholen zijn veilig en duurzaam met goede ventilatie. We werken leerachterstanden weg en bieden stageplekken aan.

Er komen meer hondenuitlaatstroken, meer bijenlinten en bermen worden opgefleurd met inheemse bloemen. We maaien diervriendelijk en steunen de dierenopvang.